لیست قیمت ماهی سفید پرورشی تازه

چگونه می توان ماهی سفید پرورشی از ماهی دریایی تشخیص داد؟ یا چگونه می توان ماهی تازه را از ماهی کهنه شناسایی نمود؟ ماهی سفید پرورشی به ماهی آمور یا کپور علفخوار معروف می باشد. ماهی سفید دریایی دارای فلس های کوچک و فشرده می باشد در صورتی که فلس های ماهی آمور که به کپور علفخوار معروف است درشت تر می باشد به طوری که تعداد فلس ها در ماهی سفید روی خط جانبی یعنی از پشت آبشش تام دم 52 تا 63 عدد است در حالی که در آمور این تعداد از 40 تا 45 عدد تجاوز نمی کند. قیمت ماهی سفید پرورشی بستگی به وزن آن دارد. ماهیان با وزن کوچک تر از قیمت مناسب تری برخوردار می باشد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.