لیست قیمت ماهی سفید حلوا

ماهی سفید حلوا چه فرقی با ماهی سفید می کند؟ ماهی حلوا در دریای خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کند. ارزش غذایی این ماهی بسیار بالاست و مشتریان زیادی دارد. زمان تکثیر این ماهی شیر سفید از اسفند ماه تا شهریور ماه می باشد. همچنین منطقه تخم ریزی ماهی حلوای سفید در آبهای اطراف جزیره قشم است.

قیمت این ماهی بستگی به صید دارد. اما ماهی دریایی، در آب های دریای خزر زندگی می کند و به جواهر دریای خزر نیز معروف می باشد. این ماهی فرم بدن دوکی شکل دارد و تمام بدن آن را فلس های دایره شکل پوشانده است. قیمت این ماهی بستگی به اندازه ماهی و مقدار ماهی خریداری شده دارد.