قیمت عمده ماهی سفید درجه یک مازندران

ماهی سفید دارای چه مشخصاتی است و چگونه میتوان ماهی سفید دریایی را از ماهی سفید پرورشی تشخیص داد؟ ماهی سفید دریایی گرانتر است یا ماهی سفید پرورشی؟ ماهی سفید دریایی از لحاظ شکل ظاهری مشابه ماهی پرورشی و شباهت زیادی به هم دارند اما یکسری تفاوت‌های نیز به همراه دارد. یک راه تشخیص این دو ماهی از طریق تعداد های آنهاست تعداد فلس های ماهی سفید بین ۵۳ تا ۶۲ عدد فرد است در حالی که بدن ماهی پرورشی
از فلس های کمتری ساخته شده است قیمت ماهی سفید پرورشی در مقایسه با ماهی سفید دریایی ارزان تر است.