قیمت خرید ماهی سفید دریایی در انزلی

انزلی به عنوان یکی از شهرهای شمالی کشور و داشتن تالابی چون تالاب انزلی از مکان بسیار مهم برای صید ماهی سفید می باشد. ماهی سفید در مراحلی از زندگی خود وارد آبهای شیرین می شود سپس به سمت دریا مهاجرت می نماید. تالاب انزلی نیز یکی از مکان هایی است که ماهی برای تخم ریزی به این نقطه مهاجرت می نماید. این ماهی بیشترین درصد صید ماهی استخوانی را در سواحل ایرانی به خود اختصاص داده است. در گذشته اکثر رودخانه های سواحل ایرانی مورد تکثیر ماهی سفید بوده اما در حال حاضر به دلایل مختلفی این مکان ها یا تخریب شده اند یا در حال تخریب شدن می باشند.