فروشنده ماهی سفید دریایی چالوس

محل تکثیر ماهی سفید چه مکان هایی است؟ آیا شاه میگو ببری در دریای چلوس زندگی می کند؟

یکی از مکان هایی که ماهی سفید برای ازدیاد نسل به آنجا مهاجرت می کند رودخانه های همجوار دریا می باشد.

از مهمترین رودخانه هایی که در شهر چالوس محل تکثیر و تخم ریزی این ماهی می باشد رود خانه سردآبرد است.

ماهی دریایی سفید در فصل بهار به سمت آب های شیرین مهاجرت می کند و بعد از تخم ریزی دوباره به سمت دریا حرکت می کنند این نوع ماهی در حوزه ایرانی و در محدوده دریای خزر دارای دو فرم بهاره و پائیزه را شامل می شود و در هنگام تکثیر وارد رودخانه هایی همچون سردآبرود می شوند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.