دختری از لامپ هدلایت چشمک زن برای نوردهی بیشتر لباس عروسش استفاده کرد

چشمک زدن چراغ‌های جلو یا در واقع همان لامپ هدلایت چشمک زن ، عملی است که به‌سرعت باعث می‌شود ویژگی نور بالای چراغ‌های خودرو به‌طور متوالی به‌سرعت فعال شود.

معنی چشمک زدن چراغ جلو مبهم است زیرا بسته به شرایط تغییر می کند.

این اغلب در یک اقدام خشمگین جاده استفاده می شود ، اما شما به همان اندازه استفاده از آن را در سناریوهای دوستانه و مودبانه مشاهده می کنید.

مشکل این است که این ابهام است که باعث تصادفات تصادفی می شود، به همین دلیل است که شما قرار نیست به چشمک زدن چراغ جلو به عنوان یک وسیله ارتباطی مناسب بین رانندگان اعتماد کنید.

چه زمانی باید چراغ‌های جلو خود را به سایر کاربران جاده روشن کنید؟ کد بزرگراه بیان می کند که شما باید “فقط چراغ های جلو خود را روشن کنید تا سایر کاربران جاده بدانند که شما آنجا هستید.

چراغ های جلو خود را برای انتقال پیام دیگری یا ترساندن سایر کاربران جاده فلاش نکنید”.

این خط رسمی در مورد چشمک زدن چراغ‌های جلو است، با این حال، در زیر برخی از سناریوهای واقعی دیگر وجود دارد که در آنها با چراغ‌های جلوی چراغ‌های جلوی چشمک زن مواجه خواهید شد.

از قضا، ممکن است نتوانید چراغ‌های جلوی آئودی را در پشت خود ببینید، اما در عقب معمولاً بسته‌ای از حرکات دست، چشمک زدن چراغ‌های جلو و رانندگی خطرناک در نزدیکی خودروی شما ارائه می‌شود.

در این سناریو، شخص پشت سر به سادگی از شما می خواهد که از سر راه او حرکت کنید.

هیچ محدودیتی برای مدتی که مردم خشم جاده را تجربه می کنند وجود ندارد تا شما را از این واقعیت که آنها را آزار داده اید آگاه کنند.

اگر شب هنگام در حالی که احتمالاً نباید به یک جاده اصلی بروید، با انبوهی از چراغ‌های چشمک زن مواجه می‌شوید زیرا قرار نیست در ساعات تاریک‌تر ساعت 11:30 شب بوق بزنند.

تا ساعت 07:00 صبح همانطور که گفته شد، شما همچنین قرار نیست چراغ‌های جلوی خود را از عصبانیت چشمک زنید، بلکه آنها فقط در حال انجام این کار توسط خودتان و ترافیک روبرو می‌شوند.