خریدار ماهی سفید دریایی گیلان

ماهی سفید دریای خزر از اواسط اردیبهشت ماه با توجه به دمای آب و جریان های دریایی و همچنین شرایط اکولوزییکی وارد رودخانه ها و تالاب انزلی جهت تخم ریزی و ازیاد نسل می گردند. مهمترین رودخانه هایی که این ماهیان برای تخم ریزی مهاجرت می کنند رودخانه سفید رود، شلمان رود و چند رودخانه دیگر در استان گیلان می باشند. ماهی سفید فاقد معده می باشد و دستگاه گوارش آن شامل دهان، مری و روده است. ماهی سفید دریایی گیلان یکی از مرغوب ترین ماهیان استخوانی خزری می باشد که محبوبیت زیادی در بین مردمان شمال دارد.