تولید کننده ماهی سفید پرورشی

آیا می دانید ماهی سفید پرورشی با ماهی سفید دریایی چه فرق هایی دارد؟ ماهی سفید دارای فلس نقره ای روشن و سربی تیره با گوشتی سفید و لطیف است اما جنس نر آن با جنس ماده فرق هایی دارد. جنس نر کشیده تر از ماده می باشد و روی سر آن خال های درشت و سفید دارد. ماهی سفید به دو صورت می باشد: دریایی و پرورشی. البته این نوع از ماهیان جزء مرغوب ترین ماهیان شمال به حساب می آیند. مزه و گوشت آن بسیار محبوب است. این ماهیان دارای استخوان های بسیار ریزی در گوشت آن می باشد. ماهی سفید پرورشی در استخرهای خاکی تولید و تکثیر می شود. البته ماهی سفید پرورشی با ماهی سفید دریایی فرق هایی دارد.